Välkommen till Kvarnbacka gård

 i Skogs-Tibble, Vänge, 2,5 mil utanför Uppsala

 

Vi erbjuder djursjukvård, turridning på islandshästar, utbildning om hästens sjukdomar samt information om aktuell forskning rörande framförallt sommareksem och spatt på islandshäst.