Kvarnbacka gård, Onsike 5, 74020 Vänge

 

Information

018-396131 eller 070-661 64 84

 

Tidsbokning

Veterinärpraktik: Hans Broström 018-396131 eller 070-661 64 84

Turridning: Katarina Broström 0733- 69 29 59 eller katarina@kvarnbackagard.se

 

Vägbeskrivning

Från Uppsala ca 2,5 mil: Kör väg 72 mot Sala, ca 1 mil efter Vänge vid Ålandsdal kör in till vänster mot Skogs-Tibble. Kör ca 4 km, sväng höger in på Onsikevägen (liten vit gatuskylt), kör över ån. Första gården på höger sida (röd brevlåda) är Kvarnbacka gård.