Forskningsinformation

Här kommer fortlöpande information och vetenskapliga rapporter om aktuell forskning rörande framförallt sommareksem och spatt på islandshäst att läggas ut.