Kvarnbacka gård

 

 

 

Kvarnbacka gård ligger i en gammal kulturbygd i Skogs-Tibble ca 2,5 mil väster om Uppsala. På ägorna finns fornlämningar från bronsåldern och järnåldern i form av gravar och skärvstenshögar. Gården ligger intill Sävaån som i forntiden var en viktig transportled. Till gården hörde tidigare den nu avstyckade Holmbro kvarn.

 

 

 

Vi som bor på gården är

 

Hans Broström

 

Jonathan "Jonte" Broström Lundquist

Kerstin Berglund

 

William "Wille" Broström

 

 

 

 

våra hundar Ester och Vega


 

 

 

 

 

 

våra katter Sunny, Gusten och Murre

 

 

 

 

 

 

 

och så alla våra hästar förståss!!