Vänge veterinärpraktik

Hans Broström

leg.vet., VMD, docent i kirurgi,specialiskompetens i sjukdomar hos hund och katt samt internatinellt certifierad FEI veterinär

 

erbjuder djursjukvård för häst, hund, katt, nöt och mindre idisslare t.ex. får och get. Mottagning och praktik (oftast kvällstid) sker efter överenskommelse via tidsbokning, säkrast vardagar 06:30-21.00 på 070-661 64 84 eller 018- 39 61 31.

 

 

 

Kontant betalning innan ni lämnar praktiken. Medtag djurets vaccinationskort. Stordjur behandlas vid hembesök.

 

Viss kursverksamhet rörande hästsjukdomar, akut omhändertagande av skadad häst och veterinära aspekter på distansridning, m.m. kan erbjudas.

 

 

 

Några råd och tips

 

 

 

 

 

 

Vaccinering

Hund: Valpar vaccineras mot parvo vid 8 veckors ålder samt vid 12-13 veckors ålder mot valpsjuka (D), smittsam leversjukdom (H) och parvo (P). Vid 1 års ålder och sedan revaccination mot DHP med 2-3 års intervall. Vid behov kan även vaccination ske mot s.k. kennelhosta.

 

Katt: Kattungar vaccineras från 8 veckors ålder mot kattsnuva (RC) och kattpest (P) och 3-4 veckor senare mot RCP.  Vi ett års ålder vaccineras mot RCP och sedan årligen.

 

Häst: Föl grundvaccineras mot hästinfluensa (HI) och stelkramp (T) vid ca 4 månaders ålder, ny vaccinering efter ca 6 veckor och vid 1 års ålder. Ovaccinerade vuxna grundvaccineras på samma sätt som föl. Vuxna hästar revaccineras årligen mot HI och vart tredje år mot T.

 

Kastrering av katt

Han- och honkatter kastreras vanligen vid ett års ålder.

 

Avmaskning

Hund: Valpar är vanligen avmaskade innan leverans vid 8 veckors ålder varefter man kan avmaska ytterligare en gång mot spolmask vid ca 11 veckors ålder. Unghundar och vuxna hundar behöver normalt inte avmaskas efter detta.

 

Katt: Om kattungen inte är avmaskad vid leverans bör den avmaskas mot spolmask. Vuxna katter, i synnerhet de som äter mycket möss, bör avmaskas regelbundet mot framförallt bandmask.

 

Häst: Hästar smittar betet - betet smittar hästar. Beteshygien är mycket viktigt och målet är att erbjuda djuren så parasitfria beten som möjligt. Förhindra uppförökning av infektiva larver på betet genom att följa nedanstående råd.

 

· Föl avmaskas mot spolmask vid 8 och 16 veckors ålder. Vid svåra problem kan proceduren upprepas var 8:de vecka upp till ett års ålder.

 

· Alla vuxna hästar avmaskas några dagar före betessläpp, i augusti och mot styngfluga efter första frosten på hösten. Vid stora parasitproblem kan ytterliager avmaskningar behövas.

 

· Använd samma avmaskningsmedel vid avmaskningarna under några år i rad och byt sedan medel för att minska resistensproblemen.

 

· Behandla alltid alla hästar i flocken samtidigt.

 

· Skilj på sommarbeten och vinterrastfållor.

 

Inför utlandsvistelse

Om djuret skall vistas utomlands gäller speciella regler för både vaccinationer och avmaskning. Kontakta veterinär i god tid för råd.